Stowarzyszenie Abstynentów
Klubu „Radość”
ul. Partyzantów 3; 26-200 Końskie
Tel. 41/ 372 39 91 lub 603 999 164
Napisz do nas!
 

„Nie tam jest twój dom, gdzie jest twoje mieszkanie, ale tam, gdzie jesteś zawsze rozumiany”

Michel de Montaigne


GŁÓWNYM CELEM działania naszego Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz działanie na rzecz moralnego i psychicznego ozdrowienia rodziny z upowszechnianiem mody na życie bez alkoholu.

Realizujemy zadania m. inn. w zakresie:
1. Udzielania informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia z uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,
2.
Niesienia wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy,
3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości,
4. Przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu,
5. Współpracy z rodzinami osób zagrożonych i uzależnionych.
6. Działań profilaktycznych skierowanych na środowisko młodzieżowe, szczególnie młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

STOWARZYSZENIE REALIZUJE WSZYSTKIE CELE STATUTOWE W SPOSÓB NIEODPŁATNY NA ZASADZIE WOLONTARIATU.

Klub Abstynenta „Radość” oferuje swoim członkom:
1.
Pomoc w zwalczaniu nałogu, którą otrzymasz od doświadczonych kolegów.
2. Pomoc naszą uzyskasz również jak zaczniesz dostrzegać, że od czasu do czasu picie alkoholu wymyka Ci się spod kontroli i próbujesz udowodnic sobie lub innym, ze potrafisz nad tym zapanować, jednak próby te kończą się często ponownym zapiciem.
3. Pomoc w utwierdzeniu co to jest alkoholizm, uzależnienie od alkoholu i że alkoholizm jest chroniczną i postępującą śmiertelną chorobą.

Metody pracy Stowarzyszenia „Radość”:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej promocyjnej oraz stworzenie warunków osobom uzależnionym do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości.
2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich zapewniających dyskrecję warunkach.
3. Udzielanie pomocy moralnej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom.
4. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania.
5. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi realizacją celów statutowych Klubu.

W swojej działalności systematycznie dążymy do tego, aby nasze Stowarzyszenie będąc placówką realizującą część zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych było równocześnie wizytówką naszego miasta Końskie.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Radość” ściśle współpracuje z:
- Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich
- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Nasze Stowarzyszenie daje Ci możliwość
rozwiązania Twoich problemów z alkoholem!!!

Pamiętaj !
1. Jeżeli alkohol rujnuje Twoje Zycie rodzinne, możesz się przed tym bronić. Masz prawo do lepszego życia.
2. Musisz zrozumieć, ze alkoholizm to jest choroba i nie jesteś w stanie wyleczyć samodzielnie siebie lub Twojego współmałżonka.
3. Pozwól sobie pomóc i swoim bliskim z Twoim uzależnieniem.
Pomagamy Osobom Uzależnionym od Alkoholu !
4. Uzależnienie od alkoholu czyli alkoholizm jest chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą.
5. Uzależnienie od alkoholu może jednak być powstrzymane, jeżeli osoba uzależniona podejmie zdecydowanie drogę do zachowania abstynencji korzystając z pomocy Grup Wsparcia AA i Klubu Abstynenta, gdzie poprzez terapię i doświadczonych kolegów dowie się jak ją powstrzymać i wrócić do normalnego życia.
6. Jedynym sposobem na uregulowanie życie alkoholika jest abstynencja i nauka o zapobieganiu nawrotom picia.Historia Klubu
Pierwszy klub abstynenta powstał w 1950 r w Poznaniu. Obecnie według Ośrodka Informacyjnego Ruchu Abstynenckiego zarejestrowanych jest 388 stowarzyszeń. Tylko 8 z nich znajduje się w województwie świętokrzyskim. My jesteśmy jednym z nich.

Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „RADOŚĆ” po raz pierwszy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń 21.08.1997r. Komitet założycielski składał się z 4 osób tj. Anny Bodo, Elżbiety Kabały, Tadeusza Strzemeckiego i Teresy Jarek. Działalność polegała na wspólnym spędzaniu wolnego czasu i nauce życia w trzeźwości. Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W latach 1999-2001 Stowarzyszenie zawiesiło swoją działalność. W 2001 r zawiązała się nowa grupa założycielska i 28 grudnia 2001 r nastąpiła ponowna rejestracja Stowarzyszenia. Obecne Stowarzyszenie ma dużo więcej do zaproponowania swoim członkom i lokalnej społeczności. Zwłaszcza, że od 2005 r. dzięki przychylności władz miasta posiadamy własny lokal na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Partyzantów 3.

Warto zaznaczyć, że wszystkie prace remontowe wykonali sami członkowie Klubu. Pozyskaliśmy również sponsorów, którzy pomogli nam w sposób finansowy i rzeczowy. W nowym lokalu funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu a także Telefon Zaufania „Niebieska Linia”.

Realizując zadania statutowe Stowarzyszenia:
1. corocznie organizuje wyjazdy rodzin na Ogólnopolskie Jasnogórskie i Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe,
2. propaguje ideę trzeźwości wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację zabaw choinkowych, zabaw z okazji Dnia Dziecka, konkursów o tematyce antyuzależnieniowej, festynu rodzinnego „Bezpieczne Wakacje”, ognisk, rozgrywek sportowych a także poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych z młodzieżą,
3. uczy spędzać czas na trzeźwo organizując liczne wycieczki turystyczno-terapeutyczne np. do Jaskini „RAJ”, Tokarni, Św. Krzyż, Kazimierza nad Wisłą, Oświęcimia, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Warszawy, Sandomierza, Krakowa, Bałtowa.
4. członkowie i sympatycy Stowarzyszenia spotykają się z okazji Świąt, na balach i sylwestrach abstynenckich,
5. na stałe do kalendarza działań Stowarzyszenia wpisało się organizację Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Szachowego,
6. Stowarzyszenie jest także jednym z realizatorów Powiatowych Koneckich Dni Profilaktyki,
7. organizuje profesjonalne szkolenia i wykłady dla swoich członków, członków grup aowskich a w ubiegłym i bieżącym roku również dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że praca członków opiera się wyłącznie na wolontariacie oraz to, że udało się nam stworzyć miejsce gdzie można się spotkać, bawić i cieszyć ale także wypłakać się, dyskutować, pomóc komuś i przywracać do życia wielu chorych uzależnionych ludzi.

powrót do strony głównej